Texte

Pentru nuntã

Nr. 01

“Ce a unit Dumnezeu, omul sã nu despartã”

 

Viaţa ne-au dãruit-o pãrinţii:

..........................               ..........................

Calea spre fericire ne-am ales-o noi:

.............. şi   ............

Binecuvântarea ne-o vor da naşii:

..........................

la Biserica “......................................” din ....................,

în ziua de ......................., ora ......

Vã invitãm sã petreceţi alãturi de noi sãrbãtorirea

acestor clipe de neuitat la Restaurantul “........................”

din ...................., începând cu ora ......

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 02

..............  şi  ............

cu binecuvântarea pãrinţilor:

.....................                  .....................

vã invitã sã luaţi parte la cununia lor religioasã

care va fi celebratã la Biserica “........................”

din .........., în ziua de ...................., ora ......

Sãrbãtorirea evenimentului va avea loc la

Restaurantul “........................” din ..........., ora ......

Alãturi de ei vor fi naşii:

.....................

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 02B

..............  şi  ............

cu binecuvântarea pãrinţilor:

.....................                  .....................

vã invitãm sã fiţi alãturi de noi şi de naşii noştri:

.....................................

 în ziua de ..............., la celebrarea cãsãtoriei noastre,

oficiatã la Biserica “........................”

 din ....................., la ora .......

Fericitul eveniment va fi sãrbãtorit

la Restaurantul “........................” din ...............,

începând cu ora .......

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 03

Familiile:

..........................               ..........................

au deosebita plãcere de a vã invita la cãsãtoria copiilor lor:

..............  şi  ............

Jurãmântul sfânt al cãsãtoriei va fi rostit

la Biserica “............................” din...........,

în ziua de ......................, ora .......

Sãrbãtorirea evenimentului va avea loc

la Restaurantul “..........................” din ............,

începând cu ora .......

Pe drumul vieţii alãturi de ei vor fi naşii:

..........................

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 04

Stãpânul meu am vrut sã fii

Şi eu stãpâna vieţii tale,

Acum la mine-n braþe vii,

Pornind uniţi pe-aceeaşi cale. 

 

Familiile:

..........................               ..........................

au plãcerea de a vã anunţa cãsãtoria copiilor lor:

..............  şi  ............

care în deplinã înţelegere şi respect vor depune

“jurãmântul iubirii pe viaţã” în ziua de ..........................,

ora ........, la Biserica “.............................” din ..............

şi vã invitã sã luaţi parte la sãrbãtorirea fericitului eveniment

ce va avea loc la Restaurantul “........................”

 din ................, începând cu ora ........

Pe drumul vieţii alãturi de ei vor fi naşii:

..........................

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 05

“Cãci precum femeia este din bãrbat,

aşa şi bãrbatul este prin femeie

şi toate sunt de la Dumnezeu.”

 

..............  şi  ............

cu binecuvântarea pãrinţilor:

..........................               ..........................

vã invitãm sã fiţi alãturi de noi şi de naşii noştri:

..........................

în ziua de .............., la celebrarea cãsãtoriei noastre,

 oficiatã la Biserica “...................” din ..............., ora ......

Fericitul eveniment va fi sãrbãtorit la Restaurantul “..................”

din ............., începând cu ora ......

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 06  

... Ar putea începe cu “a fost odatã ca niciodatã”,

aceeaşi poveste şi totuşi de fiecare datã, alta ...

 

..............  şi  ............

îşi vor începe propria lor poveste pe care şi-o doresc,

 plinã de soare şi fericire, în ziua de .........................,

ora ......., la Biserica “......................” din .................

Doresc sã le fie alãturi la aceastã sãrbãtoare toţi cei dragi,

la Restaurantul “......................” din ..............,

începând cu ora .......

Le vor veghea acest început de drum pãrinţii:

..........................               ..........................

şi naşii:

..........................

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 07

“Un suflet cald sã mã-nţeleagã

L-am cãutat o viaţã-ntreagã

Sã fiu a lui, sã fie al meu,

Azi se-mplineşte visul meu.”

 

Familiile:

..........................               ..........................

au deosebita plãcere de a vã invita la cãsãtoria copiilor lor:

..............  şi  ............

care în deplinã înţelegere şi respect vor depune

“jurãmântul iubirii pe viaţã” în ziua de ......................,

 ora ......, la Biserica “.....................” din ..............

şi vã invitã sã luaţi parte la sãrbãtorirea fericitului eveniment

ce va avea loc la Restaurantul “.....................” din ..........., ora ......

Pe drumul vieţii alãturi de ei vor fi naşii:

..........................

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 08

Noi doi,

..............  şi  ............

ne-am gândit cã prima zi a vieţii noastre ca soţ şi soţie,

..............................

va fi mai frumoasã, dacã voi, cei dragi,

veţi accepta invitaţia noastrã şi vã veţi bucura alãturi de noi.

Plini de speranţã vom pãşi în Casa Domnului

pentru sãvârşirea Tainei Sfintei Cununii,

la Biserica “.....................” din ............, orele .......,

cu binecuvântarea datã de pãrinţii noştri:

..........................               ..........................

De-acum paşii vieţii noastre vor fi cãlãuziţi

de cei care au acceptat cu bucurie sã ne fie naşi:

..........................

Începând cu orele ....... vom petrece

la Restaurantul “.....................” din .................

Vã aşteptãm cu drag !

Nr. 09

... dacã dragoste nu e, nimic nu e! ...

 

..............  şi  ............

vã anunţã cãsãtoria lor care va avea loc

în ziua de ....................

Cununia religioasã va fi oficiatã la

Biserica “.....................” din .............., la ora ......

Sunteţi invitaţi sã vã alãturaţi familiilor:

..........................               ..........................

şi naşilor:

..........................

Sãrbãtorirea evenimentului va avea loc

la Restaurantul “.....................” din ..........., ora ......

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 10

..............  şi  ............

cu bucurie vã invitãm sã fiţi alãturi la cãsãtoria noastrã

ce se va oficia în ziua de .............................

la Biserica “.....................” din .............., orele .......

Vã invitãm sã vã alãturaţi familiilor noastre

şi naşilor:

...................................

pentru a sãrbãtori evenimentul la Restaurantul “.....................”

din .............., începând cu orele .......

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 11

De bunã voie şi nesiliţi de nimeni, noi,

..............  şi  ............

vom depune jurãmântul de sfinţire a vieţii familiale

 în ziua de ............................

Ne vor fi alãturi pãrinţii:

..........................               ..........................

precum şi naşii:

..........................

care vor veghea ca iubirea noastrã sã se împlineascã

prin Sfânta Tainã a cãsãtoriei, ce se va oficia la

Biserica “..................” din ............., ora .......

Ne vom simţi onoraţi sã vã avem lângã noi în ambianţa

Restaurantului “..................” din .................,

începând cu ora .......

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 12  

În cea mai importantã zi a vieţii lor,

..............  şi  ............

cu iubire, credinţã şi respect, vor rosti

“jurãmântul cununiei” în faţa lui Dumnezeu,

în ziua de ...............................,

la Biserica “..................” din ............, ora ........,

având binecuvântarea pãrinţilor:

..........................               ..........................

şi a naşilor:

..........................

Dineul oferit în cinstea mirilor va avea loc

la Restaurantul “..................” din ............., ora ........

Vã aşteptãm sã împãrtãşiţi alãturi de noi

bucuria acestor clipe unice.

Nr. 13

Noi,

..............  şi  ............

am hotãrât sã pãşim pe acelaşi drum.

Pãrinţii noştri,

..........................               ..........................

doresc sã fiţi alãturi de noi în ziua de ..........................,

la Biserica “................................”

din ....................., ora ......

Sãrbãtorirea evenimentului va avea loc

la Restaurantul “.........................” din ..........., ora ......

Pe drumul ce-l vom urma, vom fi cãlãuziţi de naşii noştri,

..........................

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 14

Noi,

..............  şi  ............

cu binecuvântarea pãrinţilor noştri:

..........................               ..........................

şi a naşilor:

..........................

vom depune Jurãmântul iubirii pe viaţã

în data de ..........................,

la Biserica “........................” din ..........., ora .......

Bucuria noastrã va fi completã dacã vom împãrtãşi

împreunã cu dumneavoastrã aceastã sãrbãtoare

 la Restaurantul “........................” din .............,

începând cu ora .......

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 15

Douã suflete pereche,

..............  şi  ............

vã invitã sã fiţi alãturi la celebrarea cãsãtoriei lor,

în ziua de ........................,

spre mulţumirea pãrinţilor:

..........................               ..........................

Prieteni de suflet şi pãrinţi spirituali, le vor fi naşii:

..........................

Cununia religioasã se va oficia la Biserica “................”

din ..................., ora .......

Bucuria cãsãtoriei dorim s-o trãim împreunã

la Restaurantul “................” din ............., începând cu ora .......

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 16

Într-o frumoasã zi de ...............,

noi,

..............  şi  ............

vom pãşi plini de speranţe în Casa Domnului,

Biserica “.......................” din ................, ora .......,

spre a ne dãrui pentru totdeauna dragostea unul celuilalt.

Şi cum nimeni în clipe de bucurie nu vrea sã fie singur...

v-am ales pe dumneavoastrã, alãturi de dragii noştri pãrinţi:

..........................               ..........................

Prieteni de suflet şi pãrinţi spirituali, ne vor fi naşii:

..........................

Vã vom întâmpina cu o cupã de şampanie

la Restaurantul “...................” din ................,

începând cu ora .......

Vã aşteptãm sã ne fiţi alãturi!

Nr. 17

“Dragostea lumineazã inimile

celor ce o împãrtãşesc.”

 

Noi,

..............  şi  ............

am hotãrât sã pornim pe acelaşi drum.

Pãrinţii noştri:

..........................               ..........................

doresc sã fiţi alãturi de noi în ziua de ................, ora .........,

când Bunul Dumnezeu va binecuvânta acest legãmânt

la Biserica “.......................” din .............

Pentru a ne bucura cu toţii, vã aşteptãm cu sufletul deschis

sã petrecem la Restaurantul “................” din .............,

începând cu ora .........

Naşii noştri:

..........................

vor avea grijã ca jurãmântul sã fie pentru totdeauna.

Fiţi alãturi de noi!

Nr. 18

“Uniţi sã fim în viaţã

Sã-nvingem tot ce vine,

S-avem noroc în casã

Şi-n viaţã fericire.”

 

Noi,

..............  şi  ............

pornind pe acelaşi drum presãrat cu fericire,

dragoste şi înţelegere, vom face legãmânt cãsãtoriei,

spre bucuria pãrinţilor noştri:

..........................               ..........................

în ziua de ..............., ora ........,

când Bunul Dumnezeu ne va binecuvânta

la Biserica “...................” din ............

Destinul nostru va avea o bunã cãlãuzã, pe naşii noştri:

..........................

Vã aşteptãm sã ne bucurãm cu toţii începând cu ora ........,

la Restaurantul “...................” din ..........

Fiţi alãturi de noi!

Nr. 19

“Existã o singurã fericire în viaţã,

sã iubeşti şi sã fii iubit”

 

Dumnezeu le-a dat viaţã, iar noi i-am adus pe lume,

..........................               ..........................

Un înger bun i-a fãcut sã se iubeascã,

iar ei doresc sã fie împreunã,

..............  şi  ............

Prieteni de suflet şi pãrinţi spirituali, naşii:

..........................

vor veghea ca iubirea lor sã se împlineascã prin Sfânta Tainã

a cãsãtoriei ce se va oficia la Biserica “...................”

 din ..............., în ziua de ........................., ora .........

Bucuria cãsãtoriei dorim s-o trãim împreunã

la Restaurantul “...................” din ...............,

începând cu ora .........

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 20

Dragostea şi Dumnezeu i-au adus împreunã pe

..............  şi  ............

care cu binecuvântarea pãrinţilor,

..........................               ..........................

şi a naşilor,

..........................

vor depune “Jurãmântul iubirii pe viaţã” în ziua de ...................,

ora ........., la Biserica “.....................” din ..............

Vã invitãm sã sãrbãtorim împreunã fericitul eveniment

la Restaurantul “........................” din .............,

începând cu ora .........

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 21

Pentru cã s-au hotãrât sã devinã oameni serioşi,

..............  şi  ............

se cãsãtoresc spre bucuria familiilor:

..........................               ..........................

Nu credeţi? Convingeţi-vã pe data de ....................,

când va avea loc ceremonia religioasã la ora .......,

la Biserica “........................” din ..............,

cu complicitatea naşilor:

..........................

Urmeazã, cum este şi firesc, o petrecere pe cinste

 care va avea loc la Restaurantul “........................”

din .........., ora .......

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 22

Ne-am dorit... v-aţi aşteptat... am ezitat... şi totuşi, noi

..............  şi  ............

... ne-am hotãrât... ne cãsãtorim!

Spre marea bucurie a pãrinţilor

..........................               ..........................

Dacã aveţi planuri pentru ....................., anulaţi-le,

pentru cã noi vã invitãm la petrecere.

Cununia religioasã va avea loc la Biserica “........................”

din ...................., ora .......

Seara va continua, între şampanie şi tort,

la Restaurantul “......................” din ....................,

începând cu ora .......

Primii care ne-au crezut şi care ne vor sta alãturi sunt naşii:

..........................

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 23

Reţetã din bãtrâni - Nunta

Ingrediente de bazã:

Doi tineri îndrãgostiţi:

..............  şi  ............

Naşi:

..........................

Pãrinţi:

..........................               ..........................

Rude şi prieteni se întâlnesc. Se amestecã în mod natural.

Se binecuvânteazã la Biserica “........................”

din .............., ora .........

Se adaugã flori, muzicã, voie bunã, surprize şi...

ceva noroc sã fie bine!

Totul este servit la Restaurantul “........................”

din ..........., ora ........., la data de ................

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 24

Ai auzit?? Ce?

În sfârşit se iau! Cine?

Cum, nu ştii??

..............  şi  ............

E sigur? Şi pãrinţii lor ştiu? A... adicã:

..........................               ..........................

Acum aflã! Îţi vine sã crezi? Şi când se iau?

Pãi, sâmbãtã, ....................

Anul ãsta? Da dragã, normal cã anul ãsta!

Pãi unde? La care bisericã?

La Biserica “................” din .......... Şi la ce orã? La ........

Şi nunta unde? Petrecerea?

Aaaa... la Restaurantul “................” din ..........,

la ........ trecute fix.

Şi cine vine dragã? Pãi... deocamdatã sigur vin naşii.

Care naşi? Naşii lor dragã:

..........................

Dragã... da’ oare pe noi ne cheamã??

Nr. 26

Stimatã victimã,

..............  şi  ............

împreunã cu pãrinţii:

..........................               ..........................

vin în întâmpinarea temerilor dvs. conform cãrora

vã gândeaţi cu groazã cã o sã fiţi invitaţi la nunta lor.

Ei eliminã orice urmã de dubiu şi v-o pun pe hârtie.

Zvonul care circulã e adevãrat.

Tinerii şi-au gãsit şi naşii:

..........................

Picioarele şi spatele or sã vã doarã în timpul

cununiei religioase la Biserica “..........................”

din ............, ora ........, pe data de .....................

Banii o sã-i daţi la Restaurantul “.....................”

din ............., începând cu ora ........

şi sperãm sã nu vã parã rãu.

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 27

Noi, cei mai simpatici miri ai anului ...........,

..............  şi  ............

vã aşteptãm cu nerãbdare sã ne admiraţi curajul şi iubirea,

 în data de ....................., ora .........,

la Biserica “.......................” din ............

Petrecerea va avea loc la Restaurantul “.......................”

din .............., ora .........

Am ales sã ne tempereze cei mai frumoşi naşi:

..........................

şi vor trebui din nou sã ne suporte toanele

 scumpii noştri pãrinţi:

..........................               ..........................

Sperãm cã veţi veni cu plãcere sã vã distraţi alãturi de noi!

Nr. 28

..............  şi  ............

Ne cãsãtorim!

Şi sperãm sã ne fiţi alãturi în data de ...................,

orele ......., la Biserica “...................” din ...........

Alãturi ne vor fi naşii:

..........................

Mult aşteptatul eveniment îl sãrbãtorim

la Restaurantul “....................” din ..............,

începând cu orele .......

Vã aşteptãm cu drag!

Nr. 29

E cel mai frumos, e cel mai important, e primul pas, e pentru toatã viaţa,

îl visam demult, e cu tot sufletul şi din tot sufletul, ni se întâmplã nouã:

..............  şi  ............

Au fost de la început, ne-au susţinut şi au crezut în noi, naşii:

..........................

Ne-au crescut, ne-au învãţat, ne-au ajutat

şi sunt în continuare lângã noi, pãrinţii:

..........................               ..........................

Cu dreptul intrãm în Biserica “.................” din .............,

pe data de ........................, la ora .........

Râdem, cântãm şi ne bucurãm, la Restaurantul “.................”

din ........................, începând cu ora .........

Nu vrem sã se întâmple fãrã voi!

Vã aşteptãm...

In curand noua colectie ERDEM

COMANDA ACUM!

Comenzile se transmit la:
contact@invitatie.ro
0747.252.252
marturii botez, lumanari, haine cruciulite botez
E-mail:
 
Parola:
login
Magazine